08:01 08/01/2015
Tình yêu màu xanh
Em mong rằng tình yêu giữa chúng ta mãi đẹp như những khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ ảnh này.

Bạn Nguyễn Phượng Sang chia sẻ: Em mong rằng tình yêu giữa chúng ta mãi đẹp như những khoảnh khắc ngọt ngào mà chúng mình đã ghi lại trong bộ ảnh này anh nhé.

1-1-1420557408-7256-1420618688.jpg
1-2-1420557409-6795-1420618688.jpg
2-1-1420557410-3982-1420618688.jpg
2-2-1420557410-8045-1420618688.jpg
2-3-1420557411-6511-1420618689.jpg
2-4-1420557412-7431-1420618689.jpg
2-5-1420557413-4369-1420618689.jpg
2-6-1420557414-9995-1420618689.jpg
3-1-1420557414-2215-1420618689.jpg
3-2-1420557415-3961-1420618689.jpg
3-3-1420557415-6902-1420618690.jpg
3-4-1420557416-6068-1420618690.jpg
3-6-1420557417-3765-1420618690.jpg
3-7-1420557418-3779-1420618690.jpg
4-1-1420557418-1781-1420618690.jpg
4-2-1420557419-2981-1420618690.jpg
4-3-1420557420-6916-1420618690.jpg
4-4-1420557420-6789-1420618690.jpg
5-1-1420557421-1742-1420618691.jpg
5-2-1420557422-7016-1420618691.jpg
5-3-1420557422-5266-1420618691.jpg
5-4-1420557423-9174-1420618691.jpg
5-5-1420557423-5185-1420618691.jpg
5-6-1420557424-8274-1420618691.jpg
5-7-1420557424-3957-1420618692.jpg
6-1-1420557425-6330-1420618692.jpg
6-2-1420557426-5111-1420618692.jpg
6-3-1420557427-7713-1420618692.jpg
6-4-1420557427-8036-1420618692.jpg
6-5-1420557428-8470-1420618692.jpg

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.