00:16 28/12/2014
Cười té ghế với tên trùm khủng bố đón giáng sinh
Cười té ghế với tên trùm khủng bố đón giáng sinh
Cười té ghế với tên trùm khủng bố đón giáng sinh
,